Polityka poufności

POLITYKA POUFNOŚCI

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mebelux Sp zoo  z siedzibą w Ostródzie przy ulicy Przemysłowej 9 Przedstawicielem Administratora danych jest Agnieszka Majewska- Pawełko, Kierownik Działu Księgowo- Kadrowego

 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu  realizacji zamówienia oraz w celach  handlowo -marketingowych  na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b– ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym celem  realizacji zamówienia/zlecenia oraz podmiotom biorącym udział w ich rozliczeniach. Kategorie odbiorców:

- spedycja, firmy transportowe i kurierskie współpracujące z firmą Mebelux Sp zoo
- biuro rachunkowe obsługujące Mebelux Sp zoo
- firmy ochroniarskiej obsługującej Mebelux SP zoo
- firmy marketingowe obsługujące procesy handlowe i promujące Mebelux SP zoo
- firmy wdrażające nowe oprogramowania w Mebelux SP zoo

3. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji zamówienia/obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

-zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń;
-posprzedażowej obsługi klientów;
-wypełnienia obowiązku firmy Mebelux SP zoo, który wynika z  przepisów podatkowych bądź rachunkowych  

4. posiada Pani/Pan prawo do : żądania od administratora dostępu do danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia  sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

5. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

6. podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy/realizacji zlecenia/przekazania oferty

7. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji ( profilowaniu )

                                                           Przedstawiciel Administratora

Jeśli potrzebujesz
materiałów?

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
Skontaktuj się z nami!

Mebelux sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 9, 14-100 Ostróda
tel. +48 89 646 12 22   -   e-mail: mebelux@mebelux.com.pl